Warunki gwarancji

Tu jesteś: Wprowadzenie | Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi

 

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za wybranie produktów włoskiej marki Magniflex. Magniflex już od 1962 roku jest światowym liderem w dziedzinie zapewnienia zdrowego snu. Jakość materacy zdrowotnych i poduszek jest poparta opatentowanymi materiałami, certyfikatami medycznymi, międzynarodowymi atestami i przedłużoną gwarancją.

 

Warunki gwarancji materaca, PODUSZKI I TOPPERA

Gwarancja udzielana jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki i zasady udzielonej gwarancji zawarte są w Regulaminie gwarancji z dnia 25.07.2019r.

Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przed złożeniem ewentualnej reklamacji należy zapoznać się z warunkami gwarancji zawartymi w karcie gwarancyjnej. W celu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w 24-miesięcznym okresie gwarancyjnym, należy zachować dowód zakupu produktu i etykietę z kodem QR (wystarczy jego fotokopia), która jest przymocowana do boku każdego pokrowca materaca (numer seryjny produktu znajduje się na etykiecie z kodem QR). W celu rozpatrzenia reklamacji towaru w przypadku niestandardowej, przedłużonej gwarancji, oprócz wymienionych dokumentów należy również zachować potwierdzenie rejestracji przedłużonej gwarancji.

Jako dane kontaktowe do realizacji reklamacji służą dane podane przez sprzedawcę na dokumencie zakupu produktu.

Spółka CFH zastrzega sobie prawo do wysłania swojego przedstawiciela w celu oceny wady i określenia możliwej przyczyny jej powstania.

 

Gwarancja jakości przy odbiorze towaru (odpowiedzialność za wady)

Sprzedający odpowiada przed kupującym za to, że towar przy odbiorze nie ma wad (gwarancja jakości). Jeśli wada wystąpi w ciągu sześciu miesięcy od odbioru towaru przez kupującego, uważa się, że przedmiot był wadliwy w momencie odbioru.

Kupujący ma prawo do skorzystania z praw przysługujących w związku z wadą towaru w ciągu 24 miesięcy od jego odbioru. Okres gwarancji przedłuża się o czas przez który produkt był w naprawie gwarancyjnej. Po upływie okresu gwarancji prawa kupującego wynikające z gwarancji jakości przy przyjęciu towaru, wygasają. Okres gwarancji obowiązuje dla klientów końcowych - konsumentów.

Przed pierwszym użyciem towaru kupujący jest zobowiązany zapoznać się z warunkami gwarancji oraz z odpowiednią instrukcją obsługi, która jest częścią Karty gwarancyjnej. Odpowiedzialność za wady nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania z towaru, nienależytej konserwacji lub napraw podejmowanych przez nieuprawnione osoby.

Gwarancja nie zostanie również uznana w przypadku uszkodzeń mechanicznych spowodowanych z winy klienta, szkód spowodowanych poprzez użytkowanie niezgodne z właściwościami towaru,  wniknięcie obcych substancji (pyłu, moczu, krwi, potu, itd.) do towaru. Gwarancja jakości nie obejmuje towarów z uszkodzonymi plombami ochronnymi, naklejkami, numerami seryjnymi lub oznakami nieprawidłowej naprawy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady, o których kupujący został pisemnie powiadomiony przed zawarciem umowy i je zaakceptował. Jeśli chodzi o towary z ekspozycji, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady odpowiadające stopniowi zużycia, które towary miały przy ich odbiorze przez kupującego.

W przypadku towarów sprzedawanych po niższej cenie gwarancja nie dotyczy wad, z powodu których uzgodniono niższą cenę.

Wady towaru, które wystąpią w czasie trwania gwarancji jakości przy odbiorze towaru (odpowiedzialność za wady), kupujący jest obowiązany zgłosić sprzedającemu bez zbędnej zwłoki.

Producent gwarantuje, że jego produkty spełniają wszystkie wymagania jakościowe określone w odpowiednich normach technicznych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

 

Przedłużona gwarancja (gwarancja jakości)

Producent udziela klientom niestandardowej, bezpłatnej, przedłużonej gwarancji jakości na swój produkt, której okres trwania jest określony w odpowiednim katalogu kolekcji lub w karcie produktu. Przedłużona gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedłużona gwarancja obejmuje tylko wkład materaca, w sytuacji, gdy wkład w tym czasie się uleży, zapadnie lub zdeformuje o ponad 15% standardowej wysokości wkładu. Warunkiem uzyskania prawa do gwarancji jakości (przedłużona gwarancja) jest zarejestrowanie się klienta na stronie internetowej www.magniflex.pl/rejestracja-gwarancji w ciągu 30 dni od daty zakupu towaru.

W przypadku poduszek i topperów gwarancja obejmuje wady materiałowe, które są spowodowane wadliwym wykonaniem, wadliwymi materiałami lub modyfikacjami produktu, które powodują widoczny odcisk (w przypadku materiału piankowego, musi on przekraczać 2 cm).

Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, CFH zapewni naprawę lub wymianę wkładu materaca, który nie odpowiada zakresowi gwarancji udzielonej przez producenta na jakość towarów.

Klient uczestniczy w kosztach związanych z naprawą lub wymianą wkładu materaca w ramach przedłużonej gwarancji (gwarancja jakości) za każdy rok użytkowania, począwszy od trzeciego roku użytkowania materaca, a mianowicie:

 • udziałem w wysokości 1/3 kosztów w przypadku przedłużonej gwarancji na okres 5 lat,
 • udziałem w wysokości 1/4 kosztów w przypadku przedłużonej gwarancji na okres 6 lat,
 • udziałem w wysokości 1/6 kosztów w przypadku przedłużonej gwarancji na okres 8 lat,
 • udziałem w wysokości 1/8 kosztów w przypadku przedłużonej gwarancji na okres 10 lat,
 • udziałem w wysokości 1/10 kosztów w przypadku przedłużonej gwarancji na okres 12 lat.

 

Wzór etykiety materaca z kodem QR

Wzór etykiety z kodem QR, która jest umieszczona z boku pokrowca materaca.

W celu realizacji reklamacji należy usunąć etykietę i przykleić ją na fakturę, najlepiej zrobić jej fotokopię.

 

Wyłączenia z gwarancji

Gwarancja nie obejmuje zmian i / lub wad towarów spowodowanych przez:

 • naturalne starzenie się towaru lub normalne zużycie rzeczy;
 • korzystanie z towarów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi;
 • mechaniczne uszkodzenie towaru z winy użytkownika;
 • stosowanie niewłaściwych środków do konserwacji lub montażu towarów;
 • działanie substancji obcych (kurz, krew, mocz, pot, chemikalia itp.);
 • nieprzestrzeganie terminu określonego na wyjęcie materaca z opakowania próżniowego;
 • nieprofesjonalną naprawę wykonywaną przez inną osobę niż wyznaczona przez CFH;
 • naturalne rozciągnięcie materiału pokrowca podczas korzystania z materaca, które nie przeszkadza w normalnym użytkowaniu i nie wpływa na własności użytkowe.

 

Ponadto gwarancja nie dotyczy odkształceń wkładu mniejszych niż 15% wysokości wkładu.

Gwarancja nie dotyczy również odchyleń w wymiarach materaca w zakresie +/- 2 cm spowodowanych elastycznością materiałów użytych do produkcji materaca.

Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o wadach, które zostały stwierdzone podczas użytkowania towaru w okresie gwarancyjnym.

 

 

Instrukcja obsługi materaca

Rozpakowanie materaca

Materac należy rozpakować najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jego nabycia.

Instrukcja obsługi materaca

 • Próżniowo zapakowany materac umieścić na podkładce i usunąć folię opakowaniową. Nie należy używać ostrych narzędzi, które mogłyby uszkodzić materac podczas rozpakowywania.
 • Rozpakować materac, rozwijając go (zgodnie z rysunkiem).
 • Materac należy umieścić na łóżku; na górze powinna być przyklejona etykieta z opisem materaca.
 • Po rozpakowaniu etykietę można usunąć, odklejając ją.
 • Należy umożliwić dostęp powietrza, dzięki czemu materac odzyska swój pierwotny kształt w ciągu kilku minut.
 • Przez pierwsze 24 godziny materaca nie należy w żaden sposób obciążać.

 

Użytkowanie materaca

Materac umieścić na perforowanej płycie lub na stelażu drewnianym lub listwowym o zwiększonej nośności, aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza.

Materaca nie należy umieszczać na stelażach drucianych, ani na miękkich stelażach listwowych lub na sztywnych płytach nieprzepuszczających powietrza, które zatrzymują wilgoć i nie mają cyrkulacji powietrza powodując powstawanie pleśni. W przypadku stosowania nieodpowiednich stelaży reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

Specyficzny zapach związany z produkcją materaca może być odczuwalny kilka dni po rozpakowaniu materaca. Ten zapach jest całkowicie nietoksyczny i ustępuje w ciągu pierwszych kilku dni.

Należy zabezpieczyć materac przed przedostaniem się cieczy lub wilgoci.

W celu ochrony materaca, zaleca się stosowanie wysokiej jakości prześcieradeł lub ochraniacza na materac. Nie zalecamy tanich prześcieradeł frotte, które mogą tworzyć zmechacenia na dobrej jakości materiale pokrowca materaca.

Materac należy regularnie odkurzać, w celu usunięcia kurzu. Ponadto materac należy wietrzyć, aby usunąć nadmiar wilgoci, zapobiec powstawaniu pleśni i utrzymać stabilność struktury wkładu.

W celu zapewnienia równomiernego zużycia materaca, zalecamy jego obrócenie co najmniej dwa razy w roku. Zapobiegnie to jego uleżeniu się. Jeśli materac jest jednostronny, należy zmienić stronę głowy i nóg.

Materaca nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, aby nie doszło do zmiany odcienia pokrowca.

W przypadku stwierdzenia wady, materac należy owinąć w folię plastikową, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom.

Reklamowany towar przy realizacji reklamacji należy przekazać czysty. W przeciwnym razie sprzedawca nie przyjmie reklamowanego towaru.

 

Konserwacja materaca

Zalecamy przestrzeganie procedury czyszczenia pokrowca zgodnie z odpowiednimi symbolami na materacu. Producent gwarantuje, że wszystkie zdejmowane pokrowce materacy można prać w temperaturze 30 lub 40°C, jeśli przestrzegane są zasady prania zgodnie z normami ISO (wszystkie pralki wysokiej jakości sprzedawane w UE muszą posiadać homologację prania zgodnie z normami ISO).

Przed praniem należy sprawdzić, czy na pokrowcu materaca nie ma etykiety z kodem QR, która musi zostać przedłożona w przypadku reklamacji (zalecamy usunięcie kodu QR natychmiast po zakupie i jego schowanie, najlepiej wykonać fotokopię).

Powłoki nie mogą być suszone w suszarce bębnowej, a do prania nie należy stosować płynu do płukania tkanin. Pokrowców zawierających wszytą warstwę pianki z funkcją pamięci kształtu (patrz karta produktu) nie można wykręcać ani wirować. W celu wyczyszczenia pokrowca materaca, zalecamy skorzystanie z profesjonalnej pralni chemicznej.

Wkład materaca i poduszki nie wymagają dodatkowej konserwacji poza dokładną wentylacją. Wkład materaca i poduszki nie nadają się do prania.

W przypadku pojawienia się mechacenia pokrowca, co może powstać nie tylko w wyniku bieżącego użytkowania, ale także w wyniku stosowania nieodpowiedniego prześcieradła, nadmiernego pocenia się itd., zalecamy użycie urządzenia do usuwania zmechacenia.

Przy ścieleniu produktu należy dbać o dobrą jakość prześcieradeł i poszewek, co zapobiegnie mechaceniu.

Charakterystyka kolekcji materaców piankowych i okresy gwarancji

Kolekcja

Nazwa

Wysokość

Nośność

Przedłużona gwarancja

na wkład materaca

Certyfikat medyczny

Podwójny komfort

Zdejmowany pokrowiec

Pianka

z pamięcią kształtu

w pokrowcu

MAGNISMARTECH

MagniSmartech 180 x 200 cm

30 / 75 cm

180 kg

12 lat

nie

nie

tak

2 cm

MagniSmartech 160 x 200 cm

30 / 75 cm

180 kg

12 lat

nie

nie

tak

2 cm

VIRTUOSO

Virtuoso 16

40 cm

180 kg

20 lat

nie

nie

nie

0 cm

Virtuoso 12

30 cm

180 kg

20 lat

nie

nie

nie

0 cm

MAESTRO

Maestro Dual 14

35 cm

150 kg

12 lat

tak

tak

tak

2 cm

Maestro 12

30 cm

150 kg

12 lat

nie

nie

nie

2 cm

Maestro 10

25 cm

150 kg

12 lat

nie

nie

nie

2 cm

SUPREMO

Diamante Dual 14

35 cm

180 kg

12 lat

tak

tak

tak

2 cm

Magnifico Dual 12

30 cm

180 kg

12 lat

tak

tak

tak

2 cm

ARMONIA

Armonia Magnigel Dual 12

30 cm

180 kg

12 lat

nie

tak

tak

2 cm

Armonia Memoform Dual 12

30 cm

180 kg

12 lat

tak

tak

tak

2 cm

Armonia Latex Dual 12

30 cm

180 kg

12 lat

nie

tak

tak

2 cm

TOSCANA

Cotton Grande Dual 12

30 cm

180 kg

12 lat

tak

tak

tak

2 cm

Cotton Caresse Dual 12

25 cm

180 kg

12 lat

tak

tak

tak

2 cm

Cotton Chic 8

20 cm

180 kg

12 lat

nie

nie

nie

0 cm

MAGNISTRETCH

Magnistretch 12

30 cm

150 kg

12 lat

nie

nie

tak

2 cm

Magnistrech 10

25 cm

150 kg

12 lat

nie

nie

tak

2 cm

Magnistrech 9

23 cm

150 kg

12 lat

nie

nie

tak

1 cm

DOLCE VITA

Comfort Deluxe Dual 12

30 cm

150 kg

12 lat

tak

tak

tak

2 cm

Comfort Deluxe Dual 12 Firm

30 cm

150 kg

12 lat

tak

tak

tak

2 cm

Comfort Dual 10

25 cm

150 kg

12 lat

tak

tak

tak

2 cm

Comfort Dual 9 Firm

23 cm

150 kg

12 lat

tak

tak

tak

2 cm

Comfort 9

23 cm

150 kg

12 lat

tak

nie

tak

0 cm

MAGNIGEL

Magnigel Deluxe Dual 12

30 cm

150 kg

12 lat

nie

tak

tak

1 cm

Magnigel Deluxe Dual 12 Firm

30 cm

150 kg

12 lat

nie

tak

tak

1 cm

Magnigel Dual 10

25 cm

150 kg

12 lat

nie

tak

tak

1 cm

Magnigel Dual 9 Firm

23 cm

150 kg

12 lat

nie

tak

tak

1 cm

Magnigel 9

23 cm

150 kg

12 lat

nie

nie

tak

0 cm

NUVOLA

Nuvola Dual 12

30 cm

150 kg

12 lat

nie

tak

tak

2 cm

Nuvola Dual 10

25 cm

150 kg

12 lat

nie

tak

tak

2 cm

MEMORABILE

Memorabile

Zależnie od wyboru

30, 25, 23, 20, 18, 15, 13

 

150 kg

 

10 lat

 

nie

 

nie

 

tak

 

2 cm

SEMPLICE

Semplice Memo Deluxe

24 cm

150 kg

8 lat

tak

nie

tak

2 cm

Semplice Memo Plus

21 cm

150 kg

8 lat

tak

nie

tak

2 cm

Semplice Memo

18 cm

150 kg

8 lat

tak

nie

tak

0 cm

Semplice Orthopedic

16 cm

150 kg

8 lat

nie

nie

tak

0 cm

BABY LINE

Fiaba 5 Plus

12 cm

80 kg

12 lat

nie

nie

tak

0 cm

Fiaba 5

12 cm

80 kg

12 lat

nie

nie

tak

0 cm

Fiaba 4 plus

10 cm

80 kg

12 lat

nie

nie

tak

0 cm

Fiaba 4

10 cm

80 kg

12 lat

nie

nie

nie

0 cm

OFERTA SPECJALNA

Firenze Dual (promocja 1 + 1)

22 cm

130 kg

10 lat

nie

tak

tak

2 cm

RELAXAN

Toscana

24 cm

180 kg

8 lat

tak

nie

tak

2 cm

Chianti

21 cm

180 kg

8 lat

tak

nie

tak

2 cm

Milano New

18 cm

180 kg

8 lat

tak

nie

tak

0 cm

Venezia

18 cm

130 kg

6 lat

nie

nie

tak

2 cm

Lucca

16 cm

130 kg

6 lat

nie

nie

tak

0 cm

 

Skład pokrowców poszczególnych materacy jest zawsze wymieniony na etykiecie z kodem QR z boku każdego pokrowca materaca.

Dla poduszek i topperów resjestracja przedłużonej gwarancji wydłuża okres do 3 lat.